VÍCE O RA

Je moje léčba dostatečná?

Při léčbě revmatoidní artritidy (RA) sledujeme tzv. léčbu k cíli (T2T – Treat to Target), kde se cílem rozumí remise, tedy navození stavu bez příznaků nebo alespoň nízké aktivity nemoci. Cíle je třeba dosáhnout co nejrychleji a dlouhodobě ho udržovat. Proto je nutné, aby lékař pravidelně hodnotil, jak aktivní je vaše onemocnění, a podle výsledků léčbu upravoval, s přihlédnutím k vašemu celkovému stavu, přidruženým nemocem, doprovodné léčbě a dalším okolnostem. 

Při pravidelné kontrole u lékaře sledujeme, jak úspěšně je RA léčena. Využívají se k tomu tzv. kompozitní indexy, k jejichž výpočtům slouží vzorec složený z hodnocení počtu bolestivých a oteklých kloubů (z celkového počtu 28), laboratorních hodnot zánětu (CRP, sedimentace) a celkového hodnocení stavu lékařem a pacientem samotným. V praxi se můžete setkat se 3 různými indexy:

 • DAS28 (Disease Activity Score) - skóre aktivity nemoci 
 • CDAI (Clinical Disease Activity Index) - klinický index aktivity nemoci 
 • SDAI (Simplified Disease Activity Index) - zjednodušený index aktivity nemoci. 

Výsledná čísla pak vypovídají o aktivitě vaší RA a ukazují, zda bylo dosaženo cíle léčby – remise nebo nízké aktivity onemocnění, a tedy jestli je vaše aktuální léčba dostatečná.

Tip: Zjistit současnou aktivitu vašeho onemocnění můžete také pomocí jednoduchého dotazníku RAPID 3. Výsledky pak můžete s lékařem konzultovat v průběhu další návštěvy.

 

DAS28

SDAI

CDAI

Remise

≤ 2,6

< 3,3

< 2,8

Mírná aktivita

> 2,6 a ≤ 3,2

≥ 3,3 a ≤ 11

≤ 10

Střední aktivita

> 3,2 a ≤ 5,1

≥ 11 a ≤ 26

> 10 a ≤ 22

Vysoká aktivita

> 5,1

> 26

> 22

Remise = zánět je minimální nebo žádný, příznaky vymizely nebo jsou mírné
Nízká aktivita = zánět je utlumen, příznaky jsou mírné, ale přítomné
Střední aktivita = zánět je stále přítomný, příznaky jsou omezující
Vysoká aktivita = silný zánět, příznaky jsou nesnesitelné

Zdroj: https://www.myrevma.cz/jak-se-monitoruje-uspech-lecby.html; Remedia: Dosažení remise u pacientů s RA stále v popředí zájmu odborníků

Jaké jsou současné možnosti léčby RA?

Současná léčba revmatoidní artritidy je založena na neustálém sledování aktivity onemocnění, podle které je volena odpovídající léčba. Hlavním kritériem je tzv. léčba k cíli (T2T – Treat to Target), což znamená, že léčba onemocnění směřuje k měřitelnému a dosažitelnému cíli, který stanoví lékař společně s pacientem. Cílem léčby je navodit remisi onemocnění nebo alespoň nízkou aktivitu nemoci, čehož lze dosáhnout pouze včasným zahájením léčby nebo úpravou léčby již aktivního onemocnění.

Základem léčby RA jsou léky, které zpomalují postižení kloubů a zlepšují funkční schopnosti, kvalitu života a práceschopnost nemocných. Využívány jsou léky zmírňující bolest (analgetika) a dále protizánětlivé léky, mezi něž patří: 

 • glukokortikoidy;
 • nesteroidní antirevmatika; 
 • léky modifikující nemoc (DMARDs), mezi které patří konvenční syntetické a cílené syntetické léky. Při včasném režimu podávání DMARDs mohou pacienti dosáhnout stavu​ s nízkými či žádnými známkami aktivity onemocnění. Patří sem i biologické chorobu modifikující léky (bDMARDs), tedy biologická léčba. Vzhledem k tomu, že RA je autoimunitní onemocnění, může být biologická léčba vhodným řešením, protože je právě na imunitní systém zacílená. Používá látky, které se dokážou specificky navázat na určité buňky způsobující a podporující zánět a tím jejich činnost účinně blokovat a zmírnit průběh zánětu. Biologická léčba se pacientům s RA podává podkožně či nitrožilně. Podkožní aplikaci zvládne pacient sám doma, nitrožilní se provádí v centrech biologické léčby pod dohledem lékaře.

K nejnovějším lékům v oblasti léčby RA patří také inhibitory Janusových kináz (JAK inhibitory). Jedná se o první léky ve formě tablet, které jsou z hlediska účinnosti srovnatelné s biologickými léky.

Zdroj: Doporučení České revmatologické společnosti pro farmakologickou léčbu revmatoidní artritidy 2017; https://revma-info.si/ra/; https://www.myrevma.cz/jak-se-leci-revmatoidni-artritida.html; https://www.cilena-lecba.cz/revmatoidni-artritida; https://www.abbviecare.cz/reuma/artitida/lecba/

Jak dosáhnout remise RA?

Dlouhotrvající remise je hlavním terapeutickým cílem současné léčby RA. Jedná se o stav, kdy je nemoc dobře kontrolována, cítíte se lépe nebo dokonce nemáte žádné příznaky nemoci. Dosažení remise vede ke zmírnění postižení kloubů, zlepšení fyzických funkcí a celkové kvality života, zvýšení produktivity práce, nižší pracovní neschopnosti či snížení nutnosti ortopedické operace. 

Remise můžete dosáhnout včasným zahájením léčby nebo úpravou již probíhající léčby. Nejdůležitějšími faktory při sledování aktivity nemoci jsou kontrola bolesti a únavy, schopnost vykonávat každodenní činnosti či práceschopnost.

Skutečnost, že vás nic nebolí, ovšem neznamená, že nemoc není aktivní a nedochází k jejímu dalšímu rozvoji. Proto je při léčbě vaší RA důležité sledovat i měřitelné parametry. Nejdůležitějšími ukazateli jsou:

 • DAS28 (Disease Activity Score 28) – skóre aktivity nemoci, které hodnotí počet bolestivých a oteklých kloubů (z celkového počtu 28) a zahrnuje některé laboratorní testy (CRP, sedimentace);
 • otoky kloubů;
 • progrese onemocnění pozorovaná na RTG.

Váš pohled na vývoj nemoci a hodnocení lékaře se ovšem mohou lišit a vy se kvůli tomu nemusíte cítit zrovna příjemně nebo můžete ztrácet odhodlání k léčbě. Proto je důležité, abyste s lékařem o své nemoci a pocitech mluvili otevřeně. Sdělte mu, co je při léčbě RA nejdůležitější pro vás. Jen stanovením společného cíle vám lékař může doporučit nejvhodnější léčbu pro vás.

Stáhněte si průvodce, který vám pomůže se na příští návštěvu vašeho lékaře připravit tak, abyste na nic důležitého nezapomněli.

Zdroj: Dosažení remise u pacientů s RA stále v popředí zájmu odporníků EULAR-Abbvie 2019; https://revma-info.si/ra/

Na jakou péči mám nárok?

Váš ošetřující lékař by vás měl podrobně seznámit s vaší diagnózou, vysvětlit vám, jaké jsou možnosti léčby RA a jejich výhody a nevýhody. Měli byste být informováni i o takových možnostech léčby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Při léčbě RA se sleduje tzv. léčba k cíli, při níž jde o navození stavu bez příznaků nebo alespoň nízké aktivity nemoci. Při pravidelných návštěvách lékaře byste proto měli být seznámeni s výsledky prováděných vyšetření, a tedy i se závěry, zda se váš zdravotní stav zlepšil či naopak zhoršil. 

Revmatolog vám pak může doporučit i konzultace či vyšetření u dalších odborníků, kteří mohou přispět ke zlepšení vašeho zdravotního stavu. Jsou to například:

 • Fyzioterapeut – využívá manuální metody fyzioterapie, jako jsou měkké techniky a mobilizace kloubů, ale i fyzikální léčbu, jako je elektroléčba, vodoléčba, termoterapie, rázová vlna apod. Pomůže vám s výběrem vhodného cvičení, nácvikem domácího cvičení či tréninkem jemné motoriky.
 • Ergoterapeut – pomůže vám v případě, že máte problémy s vykonáváním běžných denních činností nebo s pracovními a volnočasovými aktivitami. Zaměřuje se na praktický nácvik činností, zaměstnávání, poradenství apod. tak, abyste byli soběstační, schopní sebeobsluhy a zastali pokud možno všechny pro vás důležité životní role. 
 • Dietolog či nutriční terapeut – doporučí vám vhodný jídelníček při RA. Pokud máte nadváhu či obezitu, pomůže vám nastavit vhodný výživový program a zhubnout. 
 • Psycholog či psychiatr – RA s sebou vedle fyzických příznaků onemocnění nese i řadu psychických potíží, obav a strachů. Trpíte-li poruchami nálad, depresivními stavy, obavami ze ztráty zaměstnání či partnera, potýkáte-li se s poruchami spánku, vyčerpáním a ztrátou energie, je namístě vyhledat odbornou psychologickou pomoc. 
 • Chirurg – pokud pro vás farmakologická léčba a fyzioterapie nejsou dostačující a vy nejste schopni zvládat běžné aktivity, nebo je pro vás míra bolestivosti nesnesitelná, je vhodné zvážit chirurgický zákrok.  
 • Sexuolog – potýkáte-li se se sexuálními poruchami, ať již v důsledku projevů samotné nemoci (bolestí, ztuhlostí, únavou, zhoršenou funkcí) nebo následkem léčby, můžete se poradit se sexuologem.

Zdroj: Revma Liga ČR: DOPORUČENÍ PRO LÉČBU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY; https://www.revmaliga.cz/

Co dělat, když nejste spokojeni s léčbou vaší RA

Byla vám diagnostikována revmatoidní artritida a váš ošetřující lékař vám na základě mnoha vyšetření stanovil léčbu, se kterou byste měli dosáhnout remise nebo alespoň nízké aktivity nemoci. Může se stát, že i přesto vám léčba nevyhovuje a máte k ní výhrady. Jen vy sami nejlépe znáte průběh své nemoci a váš lékař nemusí vědět, jak se cítíte. Proto je velmi důležité s ním o své nemoci hovořit. Nebojte se svému lékaři svěřit se svými obavami a problémy. Promluvte si s ním o dalších možnostech léčby, o tom, čeho byste chtěli léčbou dosáhnout. 

Připravte se na příští návštěvu vašeho lékaře tak, abyste na nic důležitého nezapomněli. Vyplňte si průvodce, který vám pomůže s přípravou na další kontrolu u lékaře.

Úspěšné zvládnutí revmatoidní artritidy vyžaduje nejen vhodnou léčbu, ale také pravidelné cvičení, které pomůže zachovat maximální kloubní rozsah a funkční schopnost, dále zdravé stravovací návykykvalitní spánek. S úpravou životního stylu začněte hned, jakmile u vás podezření na RA vznikne.

Tipy na cvičení

Pokud nebudete dostatečně fyzicky aktivní, můžete se potýkat s menší pohyblivostí kloubů, úbytkem svalové hmoty a síly a také se sníženou hustotou kostí.

Proto je velmi důležité, abyste se zaměřili na pravidelné cvičení, které vám pomůže lépe si udržet přiměřenou tělesnou hmotnost, zlepší držení těla a pohyblivost páteře i kloubů. Tím přirozeně přispějete ke snížení bolesti, zabráníte nesprávnému zatížení a celkově se budete cítit lépe. 

Doporučené druhy cvičení:

 • Dechová cvičení: Pomohou vám udržet pružný hrudník a usnadní rozpínání plic. Cvičení provádějte několikrát denně.
 • Cvičení pro revmatiky: S pomocí fyzioterapeuta si sestavte plán domácího cvičení s ohledem na váš zdravotní stav a stupeň kloubního postižení. Cvičte pravidelně, ideálně ráno a večer. 
 • Sportovní a rekreační aktivity: Podle svých možností a fyzické kondice se můžete věnovat i nejrůznějším sportům. Nezapomínejte přitom každou sportovní aktivitu zakončit protahovacím cvičením (strečinkem).

Vhodný typ cvičení*  

Přínos

Intenzita pro maximální přínos

cyklistika
chůze
plavání
tanec

zlepšení kardiovaskulárního systému

30–60 minut
3–5x týdně
dobu trvání a intenzitu tréninku zvyšujte postupně

cvičení s vlastní vahou a závažím
cvičení na trenažérech
cvičení s gumou/pružnými pásy

zvýšení svalové hmoty a síly

8‒10 cviků, 8‒12 opakování
2–3x týdně
postupně zvyšuje intenzitu

cvičení tai chi
jóga
pilates

zvýšení pohyblivosti a pružnosti kloubů

10-15 minut
2x týdně

cviky na jedné noze
cvičení s míčem
protahování

zlepšení rovnováhy

pravidelně

*Před zahájením každé nové sportovní aktivity zkonzultujte její vhodnost se svým lékařem.

Zdroj: https://revma-info.si/telesna-dejavnost/; https://www.revmaticke-nemoci.cz/revmatoidni-artritida-cviceni

Jídelníček

I způsob stravování má výrazný vliv na revmatoidní artritidu. Proto je důležité dbát na zdravé stravovací návyky a kontrolovat tělesnou hmotnost. Nadváha a obezita totiž negativně ovlivňují remisi RA a účinnost léčby. 

Sledujte pečlivě svůj jídelníček a zapisujte si potraviny, které vám dělají dobře a kterých byste se měli naopak vyvarovat. Máte-li nadváhu či obezitu, pokuste se pod dohledem odborníka zhubnout. Pokud se sami rozhodnete užívat nějaké doplňky stravy či bylinky, vždy se předem poraďte se svým lékařem, protože některé přípravky mohou negativně ovlivňovat účinnost vašich léků. 

Vhodné potraviny při RA:

 • rybí olej a tučné ryby bohaté na omega 3 (losos, makrela, pstruh, tuňák)
 • ostatní ryby a drůbež 
 • ovoce a zelenina 
 • olivový olej 
 • celozrnné obiloviny a luštěniny 

Nevhodné potraviny při RA:

 • červené maso (max. 1x měsíčně)
 • průmyslově zpracované potraviny s vysokým obsahem tuků, soli a cukrů
 • nápoje slazené cukrem, káva, alkohol

Zdroj: Chiara Gioia, Bruno Lucchino,, Maria Grazia Tarsitano, Cristina Iannuccelli, Manuela Di Franco - Dietary Habits and Nutrition in Rheumatoid Arthritis: Can Diet Influence Disease Development and Clinical Manifestations?; Revma Liga ČR: DOPORUČENÍ PRO LÉČBU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY

Spánek

Pacienti s RA se často potýkají s poruchami spánku. K těm nejčastějším patří potíže s usínáním, špatná kvalita spánku, pocit únavy či spánková deprivace. Pokud se tyto obtíže týkají i vás, zkuste se na ně zaměřit, protože jejich zlepšení může mít pozitivní dopad na vaši celkovou pohodu.

Vyzkoušet můžete následující doporučení:

 • Spánkový režim: Choďte spát a vstávejte z postele každý den přibližně ve stejnou dobu. Mozek si tento návyk zafixuje. Připravit se na spánek vám pomůže i teplá koupel, nenáročné protahovací cvičení nebo jóga. Relaxaci a klidový režim před spaním navodí také uklidňující hudba nebo četba.
 • Odpolední spánek: Vyhněte se dlouhému odpolednímu spánku, protože by mohl narušit váš přirozený spánkový rytmus. Pokud odpočinek potřebujete, omezte ho maximálně na 30 minut. Pro jistotu si můžete nastavit budík. 
 • Zdravý životní styl: Zlepšit kvalitu spánku pomůže i pravidelné a jemné cvičení, ovšem ne těsně před spaním. Večer se vyhýbejte těžkým jídlům, nápojům s obsahem kofeinu a alkoholu.
 • Modré světlo: Když se setmí, náš mozek začne produkovat spánkový hormon, melatonin. To je jeden ze způsobů, jak naše tělo rozpozná spánek. Modré světlo vyzařované obrazovkou může uvolňování melatoninu bránit. Proto se před spaním vyvarujte sledování televize, používání počítače a mobilního telefonu.

Pokud trpíte dlouhodobou poruchou spánku nebo potřebujete pomoc při zvládání nočních bolestí, poraďte se se svým lékařem.

Zdroj: https://revma-info.si/spanje/

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní onemocnění, které výrazně zasahuje do života pacienta a ovlivňuje také jeho kvalitu. 

Pod pojmem kvalita života si může každý vybavit něco jiného, pacienti s RA pod tím nejčastěji rozumí materiální zabezpečení, pocit bezpečí, rodinné a intimní vztahy, přátele, možnost pracovního uplatnění, možnost seberealizace a dalšího vzdělávání. 

Všech těchto oblastí se RA dotýká. Bolesti kloubů, kloubní ztuhlost, únava a z ní plynoucí vyčerpání, problémy se spánkem, pohybová omezení, ale i deprese a úzkosti – to vše jsou nejčastější limity, které vás při onemocnění RA mohou trápit a významně zasáhnout do vašeho života. Jak? Mohou vás omezovat při vykonávání běžných každodenních činností, snížit vaši pracovní výkonnost nebo vést k často i dlouhodobé pracovní neschopnosti či negativně ovlivnit váš sexuální život.

Nebojte se proto mluvit se svým lékařem o svých pocitech, sdělte mu, s jakými problémy se při každodenních činnostech potýkáte. Moderní lékařská péče je dnes dostupnější a komfortnější a zohledňuje i subjektivní pohled pacienta s RA. Informujte se o všech možnostech léčby a sdělte svému lékaři, čeho byste léčbou chtěli dosáhnout. I díky tomu vám pak může nasadit co nejvhodnější léčbu, která vám pomůže zlepšit kvalitu vašeho života a umožní vám žít ho naplno. 

Stáhněte si průvodce, který Vám pomůže se na příští návštěvu Vašeho lékaře připravit tak, abyste na nic důležitého nezapomněli. 

Zdroj: https://www.revmaticke-nemoci.cz/; http://www.remedia.cz/; Revma Liga ČR: DOPORUČENÍ PRO LÉČBU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY

CBL pro dospělé

Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
prof. MUDr. Karel Pavelka, CSc.
[email protected]

Thomayerova nemocnice
Klinika revmatologie a rehabilitace
3. LF UK a FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
[email protected]

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení revmatologie dětí a dospělých
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.
[email protected]

NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice
na adrese Bucharova 1281/2
Praha 13
MUDr. Radka Janková
[email protected]

Ústřední vojenská nemocnice — Vojenská fakultní nemocnice Praha 
Revmatologická ambulance
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
MUDr. Lenka Franeková
[email protected]

AFFIDEA Praha, s.r.o.
Šustova 1930
148 00 Praha 4
MUDr. Petr Kasalický, CSc.
[email protected]

Artmedi UPD II - ISCARE, s.r.o.
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9
MUDr. Pavla Vavřincová, CSc.
[email protected]

Revmatologie
Táborská 57
140 00 Praha 4
MUDr. Zuzana Štejfová
[email protected]

Revmatologická ambulance
P. Rezka 3
140 00 Praha 4
MUDr. Zuzana Urbanová
[email protected]

Ordinace interní a revmatologická
Šrobárova 73
130 00 Praha 3
MUDr. Gabriela Pecková
[email protected]

Revmatologická a interní ambulance
Unhošťská 2533
272 01 Kladno
MUDr. Gabriela Šimková
[email protected] 
[email protected]

Artmedi UPD I — Hostivice
Čsl. armády 164
253 01 Hostivice
MUDr. Tomáš Zitko
[email protected]

Fakultní nemocnice Hradec Králové
II. interní gastroenterologická klinika
subkatedra revmatologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
[email protected]

EUC Klinika a.s.
Revmatologické oddělení
Tyršova 1298
506 01 Jičín
MUDr. Pavla Vavřincová, CSc
[email protected]

MUDr. Roman Tyl
Osteomed, s.r.o.
Revmatologická a osteologická ambulance 
Poliklinika Na Struze 30
541 01 Trutnov
[email protected]

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01 Nový Jičín
MUDr. Renáta Čápová
[email protected]

MUDr. Marian Tošovský
Revmatologická ambulance
Poliklinika na Bavlně
Veverkova 1631/5
500 02 Hradec Králové
[email protected]

EUC Klinika, a.s.
revmatologické oddělení
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
[email protected]

REVMAMEDIC, s.r.o
Fibichova 41
537 01 Chrudim
MUDr. Marcela Svobodová
[email protected]

MEDIPONT PLUS, s.r.o.
Revmatologická ambulance
Matice školské 17
370 01 České Budějovice
MUDr. Sevda Augustinová
[email protected]

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Interní odd.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
MUDr. Jiřina Vítová
[email protected]

Fakultní nemocnice Plzeň
odd. klinické farmakologie
E. Beneše 13
305 29 Plzeň - Bory
MUDr. Hana Brabcová
[email protected]

Revmatologie
Manětínská 15
323 00 Plzeň
MUDr. Judita Machová
[email protected]

Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929
339 01 Klatovy
MUDr. Tereza Vyhnánková
[email protected]

Revmatologická ambulance
Staré náměstí 137
356 01 Sokolov
MUDr. Alena Tichá
[email protected]

Revmatologie Mariánské Lázně, s.r.o.
Tepelská 867/3a
353 01 Mariánské Lázně
MUDr. Vlastimil Novotný
[email protected]

REVMATOLOGIE KV, s.r.o.
náměstí Dr. Milady Horákové 1313/8
360 01 Karlovy Vary
MUDr. Helena Ptáčková
[email protected]

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357/10
460 01 Liberec
MUDr. Ivana Součková
[email protected]

Krajská zdravotní, a.s. 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Revmatologická ambulance
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Zdeňka Burianová
[email protected]

EUC Klinika, s.r.o.
Revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01 Ústí nad Labem
MUDr. Jana Mikulicová
[email protected]

RevmaCV, s.r.o.
Revmatologická a interní ambulance
Kochova 1185
430 01 Chomutov
MUDr. Vít Kuba
[email protected]

Revmatologická ambulance Terezín
B. Němcové 113
411 55 Terezín
MUDr. Roman Záhora
[email protected]

Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Golovinova 1559
432 01 Kadaň
MUDr. Vlastimil Novotný
[email protected]

Krajská zdravotní, a.s. 
Nemocnice Most, o.z.
Revmatologická ambulance
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
MUDr. Ivana Malecká
[email protected]

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 01 Jihlava
MUDr. Andrea Houzarová
[email protected]

HELMED, s.r.o.
Revmatologická ordinace
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
MUDr. Luboš Havránek
[email protected]

FN Brno — Bohunice,
Revmatologická ambulance
Jihlavská 20
639 00 Brno
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.
[email protected]

FN u sv. Anny v Brno
Revmatologická ambulance
II. interní klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
[email protected]

Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.
Mošnova 8
615 00 Brno
MUDr. Erik Moster
[email protected] 

REVMACLINIC, s.r.o.
Zahradníkova 2/8
611 41 Brno
MUDr. Vlastimil Ráček
[email protected]

RESMÉ, s.r.o. 
Revmatologická ambulance
Mendlovo náměstí 149/16
603 00 Brno
MUDr. Martina Dvořáková
[email protected]

Interní a revmatologická ambulance  
Sirotkova 43
616 00 Brno
MUDr. Eva Pospíšilová
[email protected]

Revmatologie, s.r.o. 
Halasovo náměstí 597/1
638 00 Brno
doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

MUDr. Michaela Bláhová
Revmatologická ambulance, s.r.o. 
Hvězdárenská 933/9
616 00 Brno — Žabovřesky
MUDr. Michaela Bláhová
[email protected]

RHEUMA, s.r.o.
Sady 28. října 5
690 02 Břeclav
MUDr. Jaroslava Spěváková
[email protected]

Revmatologické centrum, s.r.o.
Komenského 1
692 01 Mikulov
MUDr. Daniela Šustrová
[email protected]

PV-MEDICAL, s.r.o.
Lékařský dům REVMAVITA
Štefánikova 477
760 00 Zlín
MUDr. Petr Vítek
[email protected]

MEDICAL PLUS, s.r.o.
Obchodní 1507
686 01 Uherské Hradiště
MUDr. Eva Dokoupilová
[email protected]

Centrum biologické léčby revmatologie
Vodní 56/11
767 01 Kroměříž
MUDr. Olga Janušková
[email protected]

Fakultní nemocnice a LF UP 
III. Interní klinika NRE
I. P. Pavlova 6
772 00 Olomouc
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
[email protected]

INERVAG, s.r.o.
Karlov 1
796 01 Prostějov
MUDr. Ivo Vágner
[email protected]

Revmatologická ambulance 
Fialova 3341/12a
787 01 Šumperk
MUDr. Nataliya Podlevská
[email protected]

BORMED, s.r.o.
Třebovická 5114
722 00 Ostrava-Třebovice
MUDr. Ladislav Bortlík
[email protected]

Revmatologie Bruntál, s.r.o.
Zahradní 979/16
792 01 Bruntál
MUDr. Dagmar Galatíková
[email protected]

Revmatologická ambulance
Chelčického 12
701 00 Ostrava
MUDr. Klára Šírová
[email protected]

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
MUDr. Iva Kielkowska
[email protected]

L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o.
Na Valech 1
748 01 Hlučín
MUDr. Libor Novosad
[email protected]

ReDiam, revmatologická ambulance
Dělnická 1485/24a
736 01 Havířov
[email protected]

SAGENA, s.r.o.
8. pěšího pluku 2450
738 01 Frýdek Místek
Ing. Lubomír Němeček
[email protected]

Revmatologie Opava, s.r.o.
Ostrožná 27
746 01 Opava
MUDr. Jiří Gebauer
[email protected]

REVMA, s.r.o.
Poštovní 155/14
702 00 Ostrava
MUDr. Mojmír Šugárek
[email protected]

Nemocnice ve Frýdku Místku
a Nemocnice Třinec, p.o.
E. Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek
MUDr. David Havrlant
[email protected]

INREA, s.r.o.
Ruská 44/99
703 00 Ostrava
MUDr. Martina Malcová
[email protected]

MUDr. Rosypalová, s.r.o.
Panelová 6116/1
708 00 Ostrava — Poruba
MUDr. Miroslava Rosypalová
[email protected] 

REVMA-OSTEO, s.r.o.
Vratimovská 689
719 00 Ostrava — Kunčice
MUDr. Sylva Brtníková
[email protected]

MUDr. Miroslava Řihošková
Nemocnice s poliklinikou Havířov
Interní oddělení
Revmatologická ambulance
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov
[email protected]

 

 

CBL pro děti

Centrum dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění,
KDDL, VFN a 1. LF UK
Ke Karlovu 2
120 00 Praha 2
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
[email protected]

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení revmatologie dětí a dospělých
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
MUDr. Hana Malcová, Ph.D.
[email protected]

Lékařská fakulta MU a FN Brno
Pediatrická klinika — Dětská revmatologie 
Černopolní 9
625 00 Brno
MUDr. Marcel Schüller, Ph.D.
[email protected]

 

Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice Ústí n. Labem, o.z.
Dětské oddělení
Sociální péče 3316/12a
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Kateřina Kobrová
[email protected]

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UP
Dětská klinika
Puškinova 6
775 20 Olomouc 
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
[email protected]

FN Ostrava
Klinika dětského lékařství
Revmatologická ambulance
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
[email protected]

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dětské oddělení 
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
MUDr. Ivana Brejchová
[email protected]

Zdroj: ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Revma Liga Česká republika, z.s.

Revma Liga je společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků, přátel, lékařů a zdravotníků. Hlavním cílem spolku je zlepšování životních podmínek osob s revmatickým onemocněním, včetně zajištění dostupnosti efektivní léčby, a zvyšování povědomí o revmatických chorobách.

Web: https://www.revmaliga.cz/

Kluby a skupiny Revma Ligy ČR: https://www.revmaliga.cz/kluby/

 

Klub Kloubíci 

Skupina Revma Ligy ČR zaměřená na pomoc dětským pacientům s revmatickými onemocněními.

Web: https://www.revmaliga.cz/klub/kloubici/

 

Užitečná videa:

 

Více videí o RA naleznete na Youtube kanálu Revma Ligy ČR.