PŘEHODNOŤTE SVOU RA

CO JE MOŽNÉ ZLEPŠIT?

Před návštěvou lékaře si v klidu rozmyslete, co vše byste si přáli dělat a dokázat, kdyby vás nelimitovala RA. Může jít o každodenní i dlouhodobé cíle nebo o nějakou činnost, kterou vám tato diagnóza vzala. Snažte se definovat spíše konkrétní reálné cíle jako „Ráda bych si zaběhl/a závod na 5 kilometrů“ než přání typu „Chtěl/a bych, aby to tolik nebolelo“.

Při rozhovoru nemluvte jen o projevech onemocnění, ale i o dopadech na kvalitu vašeho života, aby lékař přesně věděl, jakých výsledků chcete v léčbě dosáhnout.

CO JE MOŽNÉ ZLEPŠIT?

Léčba RA nespočívá jen ve zvládání příznaků. Víte, že progresi revmatoidní artritidy je někdy možné zpomalit nebo i zastavit?

Remise může znamenat pro každého něco jiného, ale nejjednodušším vysvětlením je, že když jsou příznaky nemoci pod kontrolou a vy se cítíte lépe, může vám připadat, jako by většina symptomů úplně zmizela. V takové situaci se mohou degenerativní změny ve vašich kloubech zpomalit, což přispívá k celkovému zlepšení vašeho stavu a toho, jak se cítíte.

Pravděpodobně víte, že váš lékař může hodnotit progresi RA pomocí klinických metod, jako jsou krevní testy, hodnocení vašeho každodenního fungování, bolesti a dalších ukazatelů, které odpovídají vašemu zdravotnímu stavu.

CO JE MOŽNÉ ZLEPŠIT?

Pokud budete se svým lékařem mluvit otevřeně a upřímně o vašem životě s RA, dokáže si o vaší nemoci udělat ucelenější představu a pomůže vám lépe dosáhnout cílů léčby. Když se mu svěříte se všemi obtížemi a problémy, které vám nemoc způsobuje, snadněji najde možnosti a strategie, jak vám účinněji pomoci.

A to za to stojí!

CO JE MOŽNÉ ZLEPŠIT?

Sledujte u sebe každodenní projevy RA a jejich dopad na váš život během delšího časového období a vše pak sdělte svému lékaři. Bude to mnohem přínosnější, než když budete mluvit pouze o příznacích, které právě máte.

Snažte se měřit sílu a frekvenci vzplanutí příznaků a dokládejte jejich vliv na vaše aktivity konkrétními příklady (např. nemohli jste do práce nebo jste si nemohli hrát s dětmi či vnoučaty). Zaznamenávejte si také své pocity (např. obavy, nejistotu, frustraci).

Tip: Zjistit současnou aktivitu vašeho onemocnění můžete také pomocí jednoduchého dotazníku RAPID 3. Výsledky pak můžete s lékařem konzultovat v průběhu další návštěvy.

KDYŽ O SVÉ NEMOCI NEBUDU MLUVIT

Jedna věc je jistá: když s lékařem nebudete o své nemoci mluvit, ke zlepšení nejspíše nedojde. Právě a jedině váš hlas může být tím nejsilnějším při hledání cesty k dosažení vašich léčebných cílů.

Nečekejte, že váš lékař přesně ví, jak se cítíte. Vy znáte svou situaci a projevy nemoci nejlépe a jen když budete ke svému lékaři upřímní a otevření, lépe pochopí, jak se skutečně cítíte.

Udělat změnu ve svém životě můžete pouze tehdy, když budete otevřeně mluvit o tom, co prožíváte, co si přejete a jaké možnosti máte. Jediné, co pro to musíte udělat, je začít o tom mluvit.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT PRŮVODCE, SE KTERÝM PŘI NÁVŠTĚVĚ VAŠEHO LÉKAŘE NA NIC DŮLEŽITÉHO NEZAPOMENETE.